Featured Articles

Slachtoffer van slecht betaalgedrag heeft mogelijk zichzelf wat te verwijten

Vladimir Budejicky


Nieuwe wet uiterste betaaltermijn voor ondernemingen zal weinig of niets oplossen.

Op 1 juli jl. is de “Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen” in werking getreden. Kort gezegd was de aanleiding voor deze wet, de praktijk dat (grote) ondernemingen en de overheid hun inkomende facturen stelselmatig te laat betalen. Dit verschijnsel is bepaald niet nieuw en zeer schadelijk voor voornamelijk het MKB, dat elke binnenkomende euro goed kan gebruiken; het lijkt daarom begrijpelijk dat er behoefte was aan ingrijpen.

Er is echter één probleem: de wet zal niets oplossen en is voornamelijk symboliek, hoe goed bedoeld ook. Voor een belangrijk deel ligt het probleem ergens anders.

De publieke discussie over de betaalproblematiek spitst zich bijna zonder uitzondering toe op twee aspecten: enerzijds de misstanden in de detailhandelsketen, waar grootgrutters de (kleine) toeleveranciers uitknijpen en, anderzijds, de overheid. Deze laatste zou laks, inefficiënt, onverschillig en onverantwoordelijk zijn. Overigens betreft het de overheid op alle niveaus, zowel centraal als lokaal.

Vooral het deel dat de overheid betreft kan mij tot wanhoop drijven, domweg omdat het volstrekt incorrect is. Een klein stukje achtergrond: ik ben zelf twintig jaar directeur geweest van een kleine ICT dienstverlener. Binnen dit bedrijf werkten wij voor een zeer groot deel voor de centrale overheid in Den Haag en enkele gemeentes. Duizenden facturen later durf ik zonder enige terughoudendheid te stellen dat ik enige kennis van zaken heb. Én dat de overheid de beste betaler is die je je zou kunnen wensen. Overigens geldt dat ook voor de enkele multinationals (tech en financials) waar wij voor gewerkt hebben. In vrijwel alle gevallen werd er binnen dertig dagen betaald. Een raadsel is geboren!

Ik zal kort weergeven wat de situatie is: je moet het voor de opdrachtgever zo eenvoudig mogelijk maken om je te betalen. Dat gaat het beste als je facturen voldoen aan de verwachting van de opdrachtgever. Ingewikkelder is het niet. Het kan er bij mij niet in waarom dienstverleners zo hard werken voor een opdrachtgever en vervolgens nalaten enkele extra minuten te investeren in het correct opmaken van de factuur. Vaak is het voldoende dat de juiste informatie op de factuur staat. Het ontbreken van opdrachtkenmerk, contactpersoon, omschrijving werkzaamheden en het juiste bedrag is vaak aanleiding voor vertraging bij de betaling. Als u deze informatie niet hebt, is het tijd om uw werkwijze onder de loep te nemen. Het is trouwens ook wel prettig als het werk klaar is en afgemeld: ook een reden om de factuur niet (snel) te betalen.

U leest het goed: ik leg een groot deel van de verantwoordelijkheid voor snelle betaling bij de leverancier.

Groot is dan ook mijn verbazing, telkens als ik lees of hoor dat “de overheid” de schuldige is. Helaas moet ik mij bijna dagelijks verbazen. Wij bewijzen de betrokken ondernemers geen goede dienst met deze eenzijdige weergave van de werkelijkheid. Vooral als dat gebeurt door personen met een zekere autoriteit op ondernemersgebied. De kroon spant Yves Gijrath, op het bekende radiostation BNR Nieuwsradio, in het programmaonderdeel Ondernemerspanel. Op de dag vóór het inwerkingtreden van de wet, debiteert hij met veel aplomb het oude, bekende liedje. Terwijl hij beter hoorde te weten en van zijn mede-panelleden zinvolle tegenargumenten kreeg aangereikt.

Ik heb er geen enkel belang bij om de overheid in bescherming te nemen. Maar, als wij dit onderwerp zo belangrijk vinden dat er een wet voor moet komen, waarom informeren wij de (kleine) ondernemers niet beter. Zij hebben, vaker dan ze denken, de oplossing in handen. Bij deze dan ook mijn oproep: Daarom, ondernemer, let op uw zaak en help de afnemer om aan u te betalen. En wie daar geen werk van maakt kan doorgaan met voor bankier te spelen.

De leveranciers in de detailhandelsketen wens ik veel sterkte: zij zullen met mijn advies maar deels succes boeken. Hun probleem is al bij de contractonderhandelingen en successieve bestellingen ontstaan. Daarbij, ik moet nog zien dat de nieuwe wet hen daadwerkelijk gaat helpen.


Ook verschenen in Het Financieele Dagblad 27-07-2017: Slachtoffer van slecht betaalgedrag heeft mogelijk zichzelf wat te verwijten | Het Financieele Dagblad

“Bad” Innovation Is Just What Your Company Needs

Andrew Hargadon | Strategy & Business


It’s easy to spot and celebrate the innovations that change company fortunes: Apple’s iPhone, Warner-Lambert’s (and then Pfizer’s) Lipitor, Microsoft’s Windows, to name a few.

What is harder to appreciate are those innovations that aren’t the blockbusters and home runs but nonetheless play a critical role in a company’s innovation strategy. I’m not talking about the incremental improvements, but rather the value of launching new products and services that hold tremendous value even though they don’t shoot for the moon.

What follows are four perfectly good reasons, aside from world domination, to pursue innovations.

1. Innovation as placeholder. If you already have a dominant position in your market, chances are good that when a new niche product emerges in that space, your company would rather wait to see whether it matures into a clear threat before responding. But that could be a mistake.

By the time the impact of that product becomes clear, you may have lost your window to launch a version that will gain traction. Instead, consider developing and launching a me-too product. Think of it as a placeholder to keep customers from straying. Once you have made the commitment, you can begin to refine your vision and build the right capabilities.

Four good reasons, aside from world domination, to pursue innovations.

Take smartwatches. The market was created in 2013 with a handful of serious competitors. Pebble shipped in January 2013; by July, most of the major smartphone makers were working on their own product, and by September, the Samsung Galaxy Gear, Sony SmartWatch 2, and Qualcomm Toq were on the market, in addition to wrist-based fitness trackers.

By mid-2014, Android watches by Motorola, LG, and Asus had joined the fray. But although there was no clear winner and no clear demand, the smartwatch was threatening to become a distinct market — and one largely built for Android. Apple shipped its first watch in April 2015 and, by the end of 2015, it accounted for more than 50 percent of the market.

The Watch may not (yet) belong among the pantheon of Apple innovations, but it ensured that nothing else will fill that niche for iPhone users nor shape the category’s subsequent evolution.

2. Innovation as proving ground. Smaller innovation projects can provide important but affordable ways to test new technologies, market opportunities, business models, and emerging talent.

The interdisciplinary nature of developing and launching a smaller-scale project, and the reality of its outcome, can plainly show how a product or service is likely to do on the Broadway stage of your market, but with a community-theater budget.

For example, before turning out high-grossing feature films like Toy Story and Finding Nemo, Pixar made a number of short films that were relatively inexpensive and weren’t expected to turn a profit. But the shorts provided a low-cost road map to push new technologies forward and audition young directors.

These kinds of projects test an organization’s ability to innovate: propelling procurement managers to work with new suppliers, materials, or processes; marketing managers to engage with new customers, channel partners, or media; manufacturing to pilot new production; and sales to roll out new offerings.

Imagine that your company is working on a project that is set to launch in just a couple of months. You discover that the various business units haven’t yet committed the necessary personnel, budget, or training time needed to meet the launch goal. Why? They don’t trust the development team or one another to deliver.

If your company isn’t regularly making commitments to drive new product or process innovations, you’re losing your ability to do so. People stop believing in each new project, having learned from the last that if they just wait, this too shall pass.

4. Innovation as a long game. For many innovation projects, the need to promise a certain and significant return on investment can doom otherwise viable opportunities. The traditional planning cycle kills projects not because the outlook for them is bad, but because nothing less than an overnight blockbuster will be considered a success.

It’s called “giving birth to a 17-year-old” — and the class valedictorian or captain of the football team, at that. Some things just take time. Instead of thinking about whether the first product will be a success, consider whether the first product will enable you to build the right capabilities, understand the market potential, develop key partners, and guide the market toward where you want to be in five years.

Consider how Toyota introduced the Prius to the U.S. market. Hybrid cars represented a new category, one in which customers were skeptical, horsepower performance was poor, and the marketable price meant Toyota would lose US$10,000 on every Prius sold.

Playing the long game, the company kept expectations low by limiting initial availability to only a few key markets. Annual Prius sales peaked in 2010, with just under 510,000 vehicles sold, but the hybrid technology has had much broader impact. It has appeared in more than 30 Toyota models, and the company has sold more than 9 million hybrid vehicles globally since the Prius’s launch, including more than 1.2 million in 2015 alone.

Blockbusters are nice, but remember that some of the best ideas have much humbler origins. The Microsoft Surface now holds 53 percent of the laptop-tablet segment, and is expected to be at 75 percent by 2020.

That was hard to predict from the initial versions of Windows tablets, which launched in 2001 to poor sales. But the company kept learning. The current success of the Surface Pro 4 and Surface Book reflect valuable lessons learned about controlling the hardware, rethinking the OS, and designing the entire experience.

Don’t fall into the trap of insisting every idea must look like, let alone become, the next overnight sensation. An innovation needn’t make headlines to serve an important purpose in an organization.

Source: “Bad” Innovation Is Just What Your Company Needs